אנחנו רוצים לשפר את איכות השירות , אבל גם ככה בעברית אף אחד לא יתרום

Turtle Academy has an educational mission

Thanks to our generous supporters and volunteers, what started as 3 brothers vision has been translated to 9 languages and has 42436 registered users around the world who did no less than 28079 programs and all for FREE