Turtle Academy just had a system upgrade if you experience any issues. Please try to hard refresh using CTRL + F5.

If the issues continue please contact us.

آموزشگاه لاک‌پشت

آموزشگاه لوگو شروعی است راحت و آسان برای ساخت شکل‌های هندسی پیچیده و حیرت‌انگیز با زبان برنامه‌نویسی لوگو

چند مثال از برنامه‌هایی ساده و جالب را در اینجا ببینید

First slide

به sd قلم.رنگ.باشد "8 تکرارکن 900 [ ج 365 ر 743] پایان sd

First slide

setwidth 10 setcolor 4 ر 18 ج 50 تکرارکن 5[ر 144 ج 50 چ 72 ج 50]

First slide

برای [i -300 300 50] [بردار طوع.باشد :i 0 بگذار تکرارکن 8 [بردار setcolor تصادفی 16 ج 50 بگذار کمان 360 50]] پنهان

هدف پروژه

هدف ما آموزش قواعد برنامه‌نویسی است به شیوه‌ای سرگرم کننده و آسان که مهارت برنامه‌نویسی را برای هر کودکی در دنیا امکانپذیر می‌سازد

در آینده (نزدیک) هرکار که بخواهیم انجام دهیم نیاز به داشتن توانایی برنامه نویسی ابتدایی خواهد داشت، بنابراین مهم است که این مهارت را فرا بگیری، و یاد بگیری که آن را دوست داشته باشی

بصری ساختن برنامه‌نویسی تلاش‌ها را خیلی زود به نتیجه می‌رساند، درنتیجه برای کودکان که اغلب در دنبال کردن اهداف بلند مدت یادگیری مشکل دارند، ایده‌آل است

می‌خواهید کمک کنید?

برای اینکه یادگیری برنامه‌نویسی برای افراد بیشتری شدنی شود، به داوطلبانی نیازمندیم که سایت را به زبان مادریشان ترجمه کنند.

اگر می خواهید کمک کنید لطفا تماس با ما یا donate