Turtle Academy just had a system upgrade if you experience any issues. Please try to hard refresh using CTRL + F5.

If the issues continue please contact us.

Please register and start creating your own cool programs

TurtleAcademy learn programming for freeYour browser is not supporting canvasWe recomand you to use Chrome or Firefox browsers

Podstawowe polecenia

naprzód X , np X

Przesuwa zółwia o x punktów

Example:

forward 50

Explained in lesson:

Logo's turtle

wstecz X , ws X

Żółw do tyłu x punktów

Example:

back 50

lewo X , lw X

Obróć żółwia w lewo x stopni

Example:

left 90

Explained in lesson:

Logo's turtle

prawo X , pw X

Rotate the turtle right x degrees

Example:

right 90

Explained in lesson:

Logo's turtle

wróć , cs

Wyczyści ekran i przesunie żółwia do punktu wyjścia

Example:

cs

Explained in lesson:

Logo's turtle

changeshape X or STR , csh X or STR

Will change the turtle to another shape accordin to the following 0 = "turtle", 1 = "cat", 2 = "fish", 3 = "dog", 4 = "horse", 5 = "tiger", 6 = "crab", 7 = "snail"

Example:

csh 1 or csh "dog

Explained in lesson:

Turtle world

Używanie Pióra

podnieśpisak , pod

Żółw przestaje zostawiać ślad

Example:

penup

opuśćpisak , opu

Żółw zostawi ślad

Example:

pendown

czekaj X

Will cause the turtle to wait X ( 60ths of seconds ) time before executing the command

Example:

repeat 4 [ wait 10 fd 50]

Explained in lesson:

Hi wait

ustawgrubość X

Will set the pen width to X

Example:

setwidth 4 fd 50

Explained in lesson:

The pen width

ukryjżółwia , uz

Ukryj żółwia

Example:

hideturtle

pokażżółwia , pz

Pokaż żółwia

Example:

ht wait st

początek

Przesuwa żółwia na środek, wskazującego w górę

Example:

home

ux NUM_x

Move turtle to the specified X location

Example:

setx 100

Explained in lesson:

Turtle world

uy NUM_y

Move turtle to the specified Y location

Example:

sety 200

Explained in lesson:

Turtle world

uxy NUM_X NUM_Y

Przenieś żółwia w określone miejsce

Example:

setxy 100 100

Explained in lesson:

Turtle world

ustawkierunek , uk

Obróć żółwia w określonym kierunku

Example:

sh 145

Explained in lesson:

Turtle world

łuk ANGLE RADIUS

Narysuje łuk o promieniu PROMIEŃ I kącie KĄT

Example:

ARC 360 5

Explained in lesson:

Turtle world

ellipse WIDTH HEIGHT

Narysuje elipsę o szerokości Szerokość i wysokości Wysokość

Example:

ellipse 80 90

poz

Wyświetla bieżącą pozycję żółwia odpowiednio jako [x y], x lub y

Example:

pos

Explained in lesson:

The turtle answer

xpoz

Wyświetla bieżącą pozycję żółwia odpowiednio jako [x y], x lub y

Example:

xcor

Explained in lesson:

The turtle answer

ypoz

Wyświetla bieżącą pozycję żółwia odpowiednio jako [x y], x lub y

Example:

ycor

Explained in lesson:

The turtle answer

kierunek

Wyświetla bieżący kurs żółwia

Example:

heading

do

Wyprowadza kurs w kierunku określonych współrzędnych [x y]

Example:

towards

Explained in lesson:

The turtle answer

Pętle i procedury

powtórz X [ statements ... ]

Repeat statements X times

Example:

repeat 4 [ fd 50 rt 90]

Explained in lesson:

Loops

powtórzrazy

Wyświetla bieżący numer iteracji bieżącego powtórzenia lub pętli bez końca

Example:

repeat 4 [ repcount ]

for controllist [ statements ...]

Typowe dla pętli. Lista kontrolna określa trzy lub cztery elementy: lokalną nazwę zmiennej, wartość początkową, wartość maksymalną i opcjonalną wartość kroku

Example:

for [i 1 10 1] [print :i]

Explained in lesson:

The for loop

oto PROCNAME inputs ... statements ... end

Zdefiniuj nową nazwaną procedurę z opcjonalnymi parametrami

Example:

to TURTLE repeat 4 [ fd 50 rt 90] end

Explained in lesson:

The turtle is learning

make varname expr

Update a variable or define a new global variable. The variable name must be quoted

Example:

make "foo 5

Explained in lesson:

Variables

: VARNAME

access the content of VARNAME

Example:

make "foo 5 repeate :foo [fd 50 rt 360 / :foo]

Listy

lista thing1 thing2 ...

Utwórz nową listę z danych wejściowych

Example:

make "mylist (list "turtle "academy)

Explained in lesson:

Lists

pierwszy listname

Wyświetla pierwszy element z listy

Example:

print first :mylist

Explained in lesson:

Lists

pozapierwszym listname

Wyświetla wszystkie elementy listy z wyjątkiem pierwszego elementu

Example:

print butfirst :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

ostatni listname

Wyświetla ostatni element z listy

Example:

print last :mylist

Explained in lesson:

Lists

pozaostatnim listname

Wyświetla wszystkie elementy listy z wyjątkiem ostatniego elementu

Example:

print butlast :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

pozycja index listname

Wyświetla element o określonym numerze z listy lub tablicy

Example:

print item 1 :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

wybierz index listname

Wyświetla losowo jeden element z listy

Example:

print pick :mylist

Explained in lesson:

Accessing the list

Kolory

ustawkolor X
Will set the turtle color accroding to the following table
0: czarny 1: niebieski 2: limonka
3: cyjan 4: czerwony 5: magenta
6: żółty 7: biały 8: brązowy
9: tangens 10: zielony 11: akwamaryna
12: łososiowy 13: fioletowy 14: pomarańczowy
15: szary

Example:

setcolor 1

Explained in lesson:

Colors and printing

ustawkolor [r,g,b]

Will set the turtle color accroding to the amount of red , green and blue

Example:

setcolor [50 100 50]

zamaluj

Does a paint bucket flood fill at the turtle\'s position

Example:

cs repeear 4 [ fd 50 rt 90 ] pu setxy 50 50 pd fill

Explained in lesson:

Background

filled fillcolor [ statements ... ]

Wykonuj polecenia bez rysowania, ale śledząc ruchy żółwia. Po zakończeniu wypełnij obszar narysowany przez żółwia kolorem wypełnienia i obrysuj obszar bieżącym stylem pisaka

Example:

filled "blue [repeat 4 [fd 100 rt 90]]

Explained in lesson:

Background

Matematyka

suma X Y

Will sum x+y

Example:

print sum 2 3

Explained in lesson:

Variables

minus X Y

return the distance between x and y x-y

Example:

print minus 8 2

losowy X

Will choose a random number between 0 - (X-1)'

Example:

cs print sum random 10 3

Explained in lesson:

Colors and printing

modulo expr expr

Wyprowadza resztę (modulus). Dla pozostałych % wynik ma taki sam znak jak pierwsza liczba; dla modulo wynik ma taki sam znak jak druga liczba.

Example:

cs print modulo 10 3

Control Structure

jeśli expr [statement]

Execute statment if expressoin is true

Example:

if 2>1 [print "hello]

Explained in lesson:

Colors and printing

jeśliinaczej expr [statementTrue] [statementFalse]

Execute StatementTrue if tru else execute statementFalse

Example:

ifelse 0>1 [print "true] [print "false]

test expr

Test the specified expression save the result in the local scope for the subsequent use by iftrue iffalse

Example:

test 3>4 iftrue [print "true] iffalse [print "false]

jeśliprawda [statements]

Example:

test 3>4 iftrue [print "true] iffalse [print "false]

iffalse [statements]]

Example:

test 3>4 iftrue [print "true] iffalse [print "false]