lucio

TurtleAcademy learn programming for freeYour browser is not supporting canvasWe recomand you to use Chrome or Firefox browsers
Program total score is: 10
Output image

Podstawowe polecenia

 • np(x), naprzód(x)

  Przesuwa zółwia o x punktów

 • wstecz (x) , ws (x)

  The turtle back x points

 • lewo(x) , lw (x)

  Rotate the turtle left x degrees

 • prawo(x) , pw(x)

  Rotate the turtle left x degrees

 • wróć, cs

  Will clear the screen and return the turtle home

Używanie Pióra

 • podnieśpisak, pod

  Turtle stops leaving a trail

 • opuśćpisak, opu

  The turtle will leave a trail

 • setwaittime(x), swt (x)

  Will set the waiting time to x milliseconds

 • wait

  Will cause the turtle to wait before executing the command

 • ustawgrubość(x)

  Will set the pen width to X

 • ukryjżółwia, uz

  Ukryj żółwia

 • pokażżółwia, pz

  Pokaż żółwia

 • początek

  Przesuwa żółwia na środek, wskazującego w górę

 • ux(num), uy(num)

  Przenieś żółwia w określone miejsce

 • uxy (num1,num2)

  Przenieś żółwia w określone miejsce

 • ustawkierunek(x), uk (x)

  Rotate the turtle to the specified heading

 • arc (ANGLE, RADIUS)

  Will create an arc distance RADIUS covering ANGLE angle

 • ellipse (Width , Height)

  Will craete an ellipse width Width and height Height

 • poz, xpoz, ypoz

  Wyświetla bieżącą pozycję żółwia odpowiednio jako [x y], x lub y

 • kierunek

  Wyświetla bieżący kurs żółwia

 • do

  Wyprowadza kurs w kierunku określonych współrzędnych [x y]

Pętle i procedury

 • repeat x [ statements ... ]

  Repeat statements x times

 • powtórzrazy

  Wyświetla bieżący numer iteracji bieżącego powtórzenia lub pętli bez końca

 • for controllist [ statements ...]

  Typical for loop. The controllist specifies three or four members: the local varname, start value, limit value, and optional step size

 • to PROCNAME inputs ... statements ... end

  Zdefiniuj nową nazwaną procedurę z opcjonalnymi parametrami

 • make varname expr

  Update a variable or define a new global variable. The variable name must be quoted, e.g. make 'foo 5

 • : VARNAME

  access the content of VARNAME

Listy

 • list thing1 thing2 ...

  Utwórz nową listę z danych wejściowych

 • pierwszy listname

  Wyświetla pierwszy element z listy

 • pozapierwszym listname , ppw listname

  Wyświetla wszystkie elementy listy z wyjątkiem pierwszego elementu

 • ostatni listname

  Wyświetla ostatni element z listy

 • pozaostatnim listname

  Wyświetla wszystkie elementy listy z wyjątkiem ostatniego elementu

 • item index list

  Wyświetla element o określonym numerze z listy lub tablicy

 • wybierz listname

  Wyświetla losowo jeden element z listy

Kolory

 • ustawkolor(x)

  Will set the turtle color accroding to the following table

  0: black 1: blue 2: green
  3: cyan 4: red 5: magenta
  6: żółty 7: biały 8: brown
  9: tangens 10: green 11: aqua
  12: salmon 13: purple 14: orange
  15: gray

 • ustawkolor [r,g,b]

  Will set the turtle color accroding to the amount of red , green and blue for example setcolor [50 100 50]

 • zamaluj

  Does a paint bucket flood fill at the turtle's position

 • zamalowany fillcolor [ statements ... ]

  Wykonuj polecenia bez rysowania, ale śledząc ruchy żółwia. Po zakończeniu wypełnij obszar narysowany przez żółwia kolorem wypełnienia i obrysuj obszar bieżącym stylem pisaka

Matematyka

 • sum x y

  sum x y

 • minus x y

  return the distance between x and y

 • losowy(x)

  Will choose a random number between 0 - (x-1)

 • modulo expr expr

  Outputs the remainder (modulus). For remainder and % the result has the same sign as the first input; for modulo the result has the same sign as a the second input.